Voorwaarden

Rechten van intellectuele eigendom:

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de geplaatste tekeningen en teksten berusten uitsluitend bij de eigenaar (auteur/tekenaar). Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle tekeningen en teksten.

Aansprakelijkheid en vrijwaring:

dagtekening.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van dagtekening.nl zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). dagtekening.nl is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. dagtekening.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud (tekeningen en teksten) die door de auteurs/tekenaars worden aangeboden.

Het delen van de tekeningen en het gebruik:

De gepubliceerde tekeningen op www.dagtekening.nl kunnen vrij gedeeld en geblogd worden via de bekende social media platforms, met het verzoek dat er een vermelding en/of link wordt geplaatst naar de naam, pagina of website van de de auteur/tekenaar en of en/of een link/vermelding naar www.dagtekening.nl.

Het is niet toegestaan de tekeningen te gebruiken voor commerciële doeleinden. Hiervoor kan er contact worden gezocht met de rechtmatige eigenaar van de tekening (auteur/tekenaar).

Op alle gepubliceerde tekeningen is de Creative Commons Licentie van toepassing.
Creative Commons Licentie

Naar boven scrollen